Κατηγορία: Θέματα Ειδικού Ενδιαφέροντος

Rebate & Clawback

Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων – Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις   Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις   Χωρικός σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις   Φορολογία εισοδήματος,...

περισσότερα...

Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο

Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου υποβολής των δηλώσεων της αποκλειστικής χρήσης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου και της αποδοχής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης εφαρμογής των εν λόγω υποχρεώσεων για την εφαρμογή του άρθρου 71ΣΤ’ του ν. 4172/2013, όπως...

περισσότερα...

Πραγματικοί Δικαιούχοι

Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων- Συχνές ερωτήσεις- απαντήσεις   Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 και 21 του ν. 4557/2018   Τροποποίηση της αριθμ. 67343/ΕΞ/19.6.2019 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη...

περισσότερα...

Επενδύσεις στην Ελλάδα

Κριτήρια για την ανάλυση της συμβατότητας με την εσωτερική αγορά των κρατικών ενισχύσεων για την προώθηση της υλοποίησης σημαντικών έργων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος CELEX_52014XC0620(01)_EL_TXT   Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις fek_a_167_2019   ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ PAROUSIASH-EPA-   Δύο νέες προκηρύξεις του...

περισσότερα...

Φ.Π.Α. Ακινήτων

Καθορισμός διαδικασίας διακανονισμού έκπτωσης ΦΠΑ για ακίνητα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ α1013_2020   Διαδικασία χορήγησης αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ στα ακίνητα, σύμφωνα με την παρ. 4α του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ A1012_FEK   Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39 του ν. 4646/12-12-19...

περισσότερα...