Διοίκηση & Ελεγκτές

Διοίκηση & Νόμιμοι Ελεγκτές

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

 

 • Γεώργιος Μπατσούλης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
 • Ανδρέας Τσαμάκης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
 • Γεώργιος Κυριακίδης, Μέλος
 • Αντώνιος Γιατράς, Μέλος

 

Νόμιμοι Ορκωτοί Ελεγκτές

 

 • Γεώργιος Μπατσούλης
 • Ανδρέας Τσαμάκης
 • Αντώνιος Γιατράς
 • Νικόλαος Λαζαρίδης
 • Διονύσιος Νικητός
 • Γεώργιος Αστρινάκης
 • Ανδρέας Αντωνιάδης
 • Ιωάννης Ηλιάδης
 • Γρηγόριος Αντωνάκης
 • Κωνσταντίνος Νικολέτος
 • Ζωή Λέπουρα
 • Λουκάς Ξύδης

 

Φορολογικός Σύμβουλος

 

 • Πάνος Φασουλής

 

Τεχνικός Σύμβουλος

 

 • Πολύκαρπος Γιώτης