Διοίκηση & Ελεγκτές

Διοίκηση & Νόμιμοι Ελεγκτές

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

 

 • Γεώργιος Μπατσούλης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
 • Ανδρέας Τσαμάκης, Αντιπρόεδρος
 • Αντώνιος Γιατράς, Μέλος
 • Κωνσταντίνος Νικολέτος, Μέλος

 

Νόμιμοι Ορκωτοί Ελεγκτές

 

 • Γεώργιος Μπατσούλης
 • Ανδρέας Τσαμάκης
 • Αντώνιος Γιατράς
 • Νικόλαος Λαζαρίδης
 • Διονύσιος Νικητός
 • Γεώργιος Αστρινάκης
 • Ανδρέας Αντωνιάδης
 • Ιωάννης Ηλιάδης
 • Γρηγόριος Αντωνάκης
 • Κωνσταντίνος Νικολέτος
 • Λουκάς Ξύδης
 • Γεωργία Κάππα
 • Δημήτριος Κωτσαλάς
 • Δήμητρα – Άννα Χατζή
 • Κοσμάς Κούτρας
 • Χριστίνα Φιλοκώστα

 

Τεχνικός Σύμβουλος

 

 • Πολύκαρπος Γιώτης