Ιστορία

Με το πνεύμα των πρώτων ορκωτών λογιστών

υποστηρίζουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις μέσα σε μια δύσκολη πραγματικότητα.

 

Σήμερα 55 χρόνια μετά από το ξεκίνημα της συγκρότησης του σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, το πνεύμα ευθύνης και δημοσίου καθήκοντος των ιδρυτών του εξακολουθεί να σηματοδοτεί και να διέπει τους ανθρώπους της Ελληνικής Ελεγκτικής. Ο ορκωτός ελεγκτής πάνω από όλα, επιτελεί ένα δημόσιο λειτούργημα. Με αυτή την έννοια οι άνθρωποι της Ελληνικής Ελεγκτικής πιστεύουν ότι οι ορκωτοί ελεγκτές, οι φορολογικοί και οι οικονομικοί σύμβουλοι χρειάζεται να χαρακτηρίζονται από το αίσθημα του δημόσιου καθήκοντος, την υπακοή στους νόμους του κράτους, την ακεραιότητα, την ευσυνειδησία, την αμεροληψία, την φερεγγυότητα.

 

Με το πνεύμα ων ευρωπαϊκών και των ελληνικών ιδρυτών του σώματος, θέλουμε και είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις να συνεχίσουν την πορεία τους για ένα καλύτερο μέλλον για τις ίδιες, τον τόπο μας και τους ανθρώπους του.

 

Η Ελληνική Ελεγκτική είναι μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.