Φορολογικές Υπηρεσίες

Παρέχουμε ολοκληρωμένη υποστήριξη στους ανθρώπους των οικονομικών τμημάτων

στις δύσκολες οικονομικοκοινωνικές συνθήκες.

 

Η δύσκολη οικονομικοκοινωνική συνθήκη στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα σήμερα, απαιτεί εξειδικευμένες, υψηλής οικονομοτεχνικής ελεγκτικής τεχνογνωσίας υπηρεσίες. Εμείς είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε αποτελεσματικά και ολοκληρωμένα τις ελληνικές επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε μια νέα πιο οργανωμένη και οικονομικά εξορθολογισμένη εποχή.

 

Φορολογικές Υπηρεσίες

 

• Εγχώριος και διεθνής φορολογικός σχεδιασμός φυσικών και νομικών προσώπων (Tax Planning)
• Επισκόπηση φορολογικής συμμόρφωσης επιχειρήσεων (Tax Due Diligence)
• Τεκμηρίωση ενδοομιλικών συναλλαγών (Transfer Pricing) και υπηρεσίες Προέγκρισης Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης (APAs)
• Ολοκληρωμένη υποστήριξη κατά τη διάρκεια φορολογικών ελέγχων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. κτλ)
• Συμβουλευτική υποστήριξη σχετικά με τη φορολογική διάρθρωση συγχωνεύσεων, εξαγορών και φορολογικών μετασχηματισμών
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την εφαρμογή των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (DTT) και τις διαδικασίες πίστωσης φόρου αλλοδαπής
• Παροχή πλήρους φορολογικής ενημέρωσης και υποστήριξης σε περιπτώσεις νέων διεθνών επενδύσεων
• Συμβουλευτικές φορολογικές υπηρεσίες, γνωμοδοτήσεις και υποστήριξη σε εξειδικευμένα φορολογικά θέματα
• Υπηρεσίες VAT REFUND