Φορολογικές Υπηρεσίες

Παρέχουμε ολοκληρωμένη υποστήριξη στους ανθρώπους των οικονομικών τμημάτων

στις δύσκολες οικονομικοκοινωνικές συνθήκες.

 

Η δύσκολη οικονομικοκοινωνική συνθήκη στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα σήμερα, απαιτεί εξειδικευμένες, υψηλής οικονομοτεχνικής ελεγκτικής τεχνογνωσίας υπηρεσίες. Εμείς είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε αποτελεσματικά και ολοκληρωμένα τις ελληνικές επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε μια νέα πιο οργανωμένη και οικονομικά εξορθολογισμένη εποχή.

 

Φορολογικές υπηρεσίες:

  • Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών αλλά και φυσικών προσώπων και δηλώσεις ΦΠΑ

  • Φορολογική αξιολόγηση αναπτυξιακών προγραμμάτων

  • Φορολογικός σχεδιασμός για εξαγορές ή συγχωνεύσεις

  • Συμβουλές επάνω σε εξειδικευμένα φορολογικά θέματα (ΚΦΕ, ΚΒΣ, ΦΠΑ, Χαρτόσημο, κτλ.)

  • Ετοιμασία φακέλων τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών (transfer pricing)