Νέα & Ανακοινώσεις

ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Πιστοποιητικό του άρθρου 54 Α΄του ν. 4174/2013 (πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.) A1008_FEK   Έκδοση πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) νομικών προσώπων και οντοτήτων για το έτος 2015 A1262_FEK (1)   Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 35 και 46 του ν. 4701/2020 (ΦΕΚ Α΄ 128) για θέματα φορολογίας...

περισσότερα...

Μείωση ΕΝ.Φ.Ι.Α . και βελτιώσεις στη ρύθµιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση του ν. 4611/2019 ( Α΄ 73) και άλλες διατάξεις

Μείωση ΕΝΦΙΑ και βελτιώσεις στη ρύθµιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση του ν_ 4611_2019 ( Α΄ 73) και άλλες διατάξεις

περισσότερα...