Νέα & Ανακοινώσεις

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 20/28.5.2020 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής για την ανάπτυξη της εφοδιαστικής αλυσίδας (Α’ 113)