Νέα & Ανακοινώσεις

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1044/2012 (Β΄ 463) Α.Υ.Ο. – Καθορισμός ποσοτήτων αλκοολούχων και καπνικών προϊόντων που παραλαμβάνουν η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου και τα μέλη του αλλοδαπού προσωπικού αυτής