Νέα & Ανακοινώσεις

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1111823 ΕΞ2021/14-12-2021 (Β’ 6044) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ως προς τον ανακαθορισμό της ημερομηνίας συγχώνευσης της Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου στη Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.)