Νέα & Ανακοινώσεις

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1270/30.12.2021 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης των απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) για τα ακίνητα που υπέστησαν ζημιές από τους σεισμούς που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης την 24η Ιουλίου 2021 και την 27η Σεπτεμβρίου 2021 (Β’ 6476)