Νέα & Ανακοινώσεις

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1180/6-12-2016 (Β’ 4086) περί της διαδικασίας απαλλαγής από ΦΠΑ των παραδόσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης