Νέα & Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα Γέφυρα

  • ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 n4714_ar71_83

 

  • Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για τη χορήγηση συνεισφοράς του Δημοσίου στην αποπληρωμή δανείων (Πρόγραμμα Γέφυρα) Α36ν.4734_2020

 

 

  • Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις – Συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια  κατοικία δανειοληπτών που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊου COVID-19 Σ2-ΓΕΦΥΡΑ-Αναλυτικός-Οδηγός-Ερωταπαντήσεων-Ν-4714-2020

 

  • Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19 στο πλαίσιο των άρθρων 71-83 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) Συνεισφορά-Δημοσίου-ΦΕΚ-4095_Β΄_23-09-2020

 

  • Λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας συνεισφοράς Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19 στο πλαίσιο των άρθρων 71-83 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) ΤΕΧΝΙΚΕΣ_ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΗΠΕΠΚ_ΓΕΦΥΡΑ_ΦΕΚ-4381-Β_5.10.2020