Νέα & Ανακοινώσεις

Παροχή οδηγιών / διευκρινίσεων αναφορικά με την εφαρμογή των ειδικών» κανόνων καταγωγής (όταν αυτοί βασίζονται στην τήρηση μέγιστης περιεκτικότητας σε μη καταγόμενες ύλες που εκφράζεται ως ποσοστό της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος), στα πλαίσια των μεταβατικών κανόνων που δύνανται να χρησιμοποιηθούν διμερώς ως εναλλακτικοί κανόνες αντί των κανόνων που προβλέπονται στη περιφερειακή σύμβαση για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής, εν αναμονή της οριστικοποίησης και της έναρξης ισχύος της τροποποίησής της