Νέα & Ανακοινώσεις

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48Α του ΚΦΔ, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 20 του ν. 4646/2019, αναφορικά με την απαλλαγή των νομικών προσώπων από τον φόρο υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση τίτλων συμμετοχής