Νέα & Ανακοινώσεις

Παροχή οδηγιών για την ένταξη σε ρύθμιση οφειλετών που επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδήμιας COVID-19 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 289 του ν.4738/2020 (Α΄207), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 109 του ν. 4850/2021 (Α΄ 208), και διευκρινίσεων επί συναφών θεμάτων