Νέα & Ανακοινώσεις

Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4714/2020 (Α΄ 148) που αφορούν τα αποθέματα στη διάθεση συγκεκριμένου αποκτώντος, τις αλυσιδωτές συναλλαγές, τις προϋποθέσεις απαλλαγής των ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών, καθώς και την κοινοποίηση του Εκτ. Κανονισμού 2018/1912