Νέα & Ανακοινώσεις

Ορισμός Δικαιούχου ενεργειών τεχνικής βοήθειας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 στη Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)