Νέα & Ανακοινώσεις

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 69 και 82 του ν. 4921/2022(Α΄75) Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις