Νέα & Ανακοινώσεις

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου πέμπτου Υπαγωγή σε ρύθμιση οφειλών εγκεκριμένων αποθηκευτών για έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά και άλλα αλκοολούχα προϊόντα φορολογικών αποθηκών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 28ης Ιανουαρίου 2022 (Α΄14)