Νέα & Ανακοινώσεις

Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. Α.1071/11-03-2020 Α.Υ.Ο. Παράταση προθεσμίας ογκομέτρησης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη των άρθρων 80, 86, 88 και 92 του ν.2960/01 (Β΄ 1213/8-4-2020)