Νέα & Ανακοινώσεις

Επιτροπή Κοστολόγησης Διδακτικών Βιβλίων, κοστολόγηση διδακτικών πακέτων, μεθοδολογία υπολογισμού της τιμής αναφοράς, της αποζημίωσης ένταξης και της αποζημίωσης χρήσης του άρθρου 84 του ν. 4823/2021, καθορισμός των αποζημιώσεων ένταξης και χρήσης και διαδικασία καταβολής του