Νέα & Ανακοινώσεις

Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος Τελωνείων Α΄ Τάξης της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (ΓΔΤ & ΕΦΚ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)