Νέα & Ανακοινώσεις

Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19

  • Πρόσκληση για τον Β’ Κύκλο Επιδότησης Τόκων  Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επι[1]χειρήσεων Πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID- 19 document (10)

 

  • Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19 Επιδότηση τόκων