Νέα & Ανακοινώσεις

Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19

  • 4η Τροποποίηση – Αντικατάσταση της υπ’  αρ.  24101/25.2.2021 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Πρόσκληση για τον Β’ κύκλο Επιδότησης Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID-19 fek_b_1554_2022

 

  • 7η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 37674/10.4.2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων  Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19 fek_b_1554_2022

 

  • Πρόσκληση για τον Β’ Κύκλο Επιδότησης Τόκων  Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επι[1]χειρήσεων Πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID- 19 document (10)

 

  • Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19 Επιδότηση τόκων