Νέα & Ανακοινώσεις

Απαγορεύσεις και Περιορισμοί – Κοινοποίηση διατάξεων Καν. (ΕΕ) 2024/745 του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2024 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία και παροχή οδηγιών