Νέα & Ανακοινώσεις

Αερομεταφορές

  • Θεσμικό πλαίσιο για τη διερεύνηση αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων για την ασφάλεια των μεταφορών και άλλες διατάξεις FEK-2023-Tefxos A-00014-downloaded -23_01_2023

 

  • Κύρωση Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός και του κράτους του Κατάρ, αφετέρου fek_a_189_2022 (1)

 

  • Σύσταση, λειτουργία και αρμοδιότητες Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, ρύθμιση ζητημάτων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών s-politiki-aeroporia-apospasma-pap