Κατηγορία: Φορολογική Νομοθεσία

Μείωση ΕΝ.Φ.Ι.Α . και βελτιώσεις στη ρύθµιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση του ν. 4611/2019 ( Α΄ 73) και άλλες διατάξεις

Μείωση ΕΝΦΙΑ και βελτιώσεις στη ρύθµιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση του ν_ 4611_2019 ( Α΄ 73) και άλλες διατάξεις

περισσότερα...