Κατηγορία: Εργατική Νομοθεσία

Βελτιωμένο Πρόγραμμα Δεύτερης Επιχειρηματικής Ευκαιρίας για 3.000 ανέργους με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία και στις γυναίκες

ΔΤ – Βελτιωμένο Πρόγραμμα Δεύτερης Επιχειρηματικής Ευκαιρίας με έμφαση στη ψηφιακή οικονομία και στις γυναίκες

περισσότερα...

Βελτιωμένο Πρόγραμμα Δεύτερης Επιχειρηματικής Ευκαιρίας για 3.000 ανέργους με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία και στις γυναίκες

ΔΤ – Βελτιωμένο Πρόγραμμα Δεύτερης Επιχειρηματικής Ευκαιρίας με έμφαση στη ψηφιακή οικονομία και στις γυναίκες

περισσότερα...