Κατηγορία: Επενδύσεις στην Ελλάδα

Επενδύσεις στην Ελλάδα

Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμήθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία dimosies-sumvaseis-pap-apospasma_Μέρος Γ κεφάλαιο Β_Η   Κριτήρια για την ανάλυση της συμβατότητας με την εσωτερική αγορά των κρατικών ενισχύσεων...

περισσότερα...