Κατηγορία: Επενδύσεις στην Ελλάδα

Επενδύσεις στην Ελλάδα

Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις 4441-2016   Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και άλλες διατάξεις 4479-2017   Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις 4497-2017   Θεματικός τουρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό...

περισσότερα...