Κατηγορία: Επενδύσεις στην Ελλάδα

Επενδύσεις στην Ελλάδα

Συγκρότηση και λειτουργία της Διυπουργικής Επιτροπής Συντονισμού Διεθνούς Αναπτυξιακής Πολιτικής (Δ.Ε.Σ.Δ.Α.Π.) fek_a_85_2022 (1)   Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων – Τροποποίηση της υπ’ αρ. 41/30.9.2020 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α΄ 195) fek_a_71_2022 (1)   Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες...

περισσότερα...