Κατηγορία: Επενδύσεις στην Ελλάδα

Επενδύσεις στην Ελλάδα

Παράταση της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 293 του ν. 4738/2020 Ρυθμίσεις οφειλών που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, καθώς και από καταπτώσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (Α’ 207) a1104fek (1)   Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των...

περισσότερα...