Κατηγορία: Θέματα Ειδικού Ενδιαφέροντος

ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α., μετά από υποβολή δηλώσεων με τις ευεργετικές διατάξεις των άρθρων 57 έως και 60 του ν. 4446/2016 Pol_1174_2018 Διοικητική Κωδικοποίηση των διατάξεων για την υποβολή Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) Pol_1232_2018 Κοινοποίηση διατάξεων του Πρώτου άρθρου, των άρθρων 36.1.9 και 36.1.12 του Παραρτήματος Α’ του ν. 4612/2019 (77...

περισσότερα...

Βραχυχρόνιες μισθώσεις

Διευκρινίσεις για ζητήματα που άπτονται των βραχυχρόνιων μισθώσεων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού Διευκρινίσεις για ζητήματα που άπτονται των βραχυχρόνιων μισθώσεων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού ΑΑΔΕ, ΜΗΤΡΩΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΥ Ν_4172_2013_άρθρα_39Α_47_30-34 ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4172 Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής...

περισσότερα...

Εταιρική Διακυβέρνηση

Επιτροπή ελέγχου N_4449_2017   Εσωτερικός έλεγχος N_3016_2002 Ν. 3016/2002, άρθρα 6-8 Απόφαση 5_204_2000 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Απόφαση Δ.Σ. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/14.11.2000, άρθρα 3-4   Εταιρική διακυβέρνηση N_3016_2002 Ν. 3016/2002, άρθρα 2-5 N_3091_2002 Ν. 3091/2002, άρθρο 26   Διοικητικό Συμβούλιο N_4548_2018 Ν.4548/13.6.2018, άρθρα 77-108   Νομοθεσία σχετικά με...

περισσότερα...

Ναυτιλία

Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων αναφορικά με τις ενέργειες των υπηρεσιακών χρηστών της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης για την ηλεκτρονική εφαρμογή στο e-Μητρώο Πλοίων του Ν.4256/2014 (ΦΕΚ Α’ 92) και λοιπά θέματα EgkAADE_O_DEEF_A_1113548_9_8_2019(1) Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 20 του ν.4613/2019 (ΦΕΚ Α΄ 78/24.5.2019) για τις προθεσμίες καταχώρισης στο e-Μητρώο...

περισσότερα...