Κατηγορία: Ανακοινώσεις

Σεμινάριο Ελεγκτικών Εργαλείων Πληροφορικής

Την 3η και 4η Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας μας, Λ. Κηφισίας 22 στο Μαρούσι, σεμινάριο συνολικής διάρκειας 16 ωρών με θέματα «Introductory Training – CaseWare Working Papers and Financial Statements Template» και «CaseWare Audit International – Streamline your Audit Engagements». Το σεμινάριο παρακολούθησε όλο το ελεγκτικό...

περισσότερα...

«Νέα πρότυπα: Δ.Π.Χ.Α. 9 Χρηματοοικονομικά εργαλεία, Δ.Π.Χ.Α. 15 Έσοδα από Συμβάσεις με πελάτες, Δ.Π.Χ.Α. 16 μισθώσεις»

Την 27η Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας μας, Λ. Κηφισίας 22 στο Μαρούσι, σεμινάριο διάρκειας 5 ωρών με θέμα «Νέα πρότυπα: Δ.Π.Χ.Α. 9 Χρηματοοικονομικά εργαλεία, Δ.Π.Χ.Α. 15 Έσοδα από Συμβάσεις με πελάτες, Δ.Π.Χ.Α. 16 μισθώσεις». Το σεμινάριο παρακολούθησαν όλοι οι εργαζόμενοι στην εταιρεία μας καθώς και ελεγκτικό...

περισσότερα...