Κατηγορία: Ανακοινώσεις

«Νέα πρότυπα: Δ.Π.Χ.Α. 9 Χρηματοοικονομικά εργαλεία, Δ.Π.Χ.Α. 15 Έσοδα από Συμβάσεις με πελάτες, Δ.Π.Χ.Α. 16 μισθώσεις»

Την 27η Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας μας, Λ. Κηφισίας 22 στο Μαρούσι, σεμινάριο διάρκειας 5 ωρών με θέμα «Νέα πρότυπα: Δ.Π.Χ.Α. 9 Χρηματοοικονομικά εργαλεία, Δ.Π.Χ.Α. 15 Έσοδα από Συμβάσεις με πελάτες, Δ.Π.Χ.Α. 16 μισθώσεις». Το σεμινάριο παρακολούθησαν όλοι οι εργαζόμενοι στην εταιρεία μας καθώς και ελεγκτικό...

περισσότερα...