Νέα & Ανακοινώσεις

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της περ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 27/1975 (Α΄77) όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν.4808/2021(Α΄101) περί υπολογισμού φόρου των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής