Νέα & Ανακοινώσεις

Όροι και προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό φορολογούμενου – φυσικού προσώπου ως επενδυτικού αγγέλου (angel investor) σε νεοφυή επιχείρηση ή νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) για την εφαρμογή του άρθρου 70Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4712/2020 (Α’ 146)