Νέα & Ανακοινώσεις

Χορήγηση ενίσχυσης, με τη μορφή προκαταβολής, για την αποζημίωση των πληγέντων από την πλημμύρα της 30ης Οκτωβρίου 2020 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου