Νέα & Ανακοινώσεις

Φορολογική μεταχείριση της αγοράς συλλεκτικών νομισμάτων από το Νομισματικό Πρόγραμμα της Επιτροπής Ελλάδα 2021 καθώς και των δωρεών, χορηγιών κλπ. Προς αυτή, από φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες