Νέα & Ανακοινώσεις

Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (ΕΝΙΑΙΑ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ ΤΕΛΙΚΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ «Άρθρο 1 Ανοικτό πρόγραμμα νέων θέσεων εργασίας για την πρώτη πρόσληψη νέων ηλικίας 18-29 ετών – ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ»