Νέα & Ανακοινώσεις

Τροποποίηση (1η) της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 61931/14-10-2020 υπουργικής απόφασης, Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) έτους 2020, για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους και για την παροχή ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής από συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ κατασκευαστές, εισαγωγείς, διανομείς/προμηθευτές» (Β’ 4586)