Νέα & Ανακοινώσεις

Τροποποίηση των διατάξεων της ΠΟΛ 1177/2018 Όροι και προϋποθέσεις για τη διενέργεια δραστηριότητας των πλοίων κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα για σκοπούς χορήγησης απαλλαγών από το φόρο προστιθέμενης αξίας