Νέα & Ανακοινώσεις

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 7827/19-04-2019 απόφασης της Υπουργού Τουρισμού Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης του Ειδικού Σήματος Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα (Ε.Σ.Π.Ε.Κ.) (Β’ 1463 και διόρθωση σφάλματος Β’ 2095)