Νέα & Ανακοινώσεις

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 6301/13-4-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου της μετάδοσης του COVID-19» (Β’ 1484)