Νέα & Ανακοινώσεις

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 45413/1-7-2021 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Προκήρυξη της δράσης ”Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις Περιφέρειες σε μετάβαση (MΕΤ), με έμφαση στις γυναίκες” (Β’ 2910)