Νέα & Ανακοινώσεις

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1903/194939/22-7-2021 κοινής υπουργικής απόφασης Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης για το έτος 2021, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2020/592, όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. (ΕΕ) 2021/95 (Β’ 3275)