Νέα & Ανακοινώσεις

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1022/2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών (Β’ 179), όπως ισχύει