Νέα & Ανακοινώσεις

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 9147/10.2.2021 κοινής υπουργικής απόφασης έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοιού COVID 19 στο σύνολο της επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00