Νέα & Ανακοινώσεις

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.15/Δ΄/54407/2118/8-3-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών σε καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της τέχνης βάσει του άρθρου 121 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256) (Β΄ 986), για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021