Νέα & Ανακοινώσεις

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 ΕΞ 2017/27-01-2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Έσοδων «Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης (Β’ 810)