Νέα & Ανακοινώσεις

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ 1167/2015 (Β’ 1808) απόφασης για τον υπολογισμό του ορίου πληττόμενων εξαγωγικών επιχειρήσεων για το έτος 2021 στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19