Νέα & Ανακοινώσεις

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1243/15.11.2021 κοινής υπουργικής απόφασης Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 2021/2022 και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού (Β’ 5298