Νέα & Ανακοινώσεις

Τροποποίηση της Α.1203/16-5-2019 (Β΄ 1933/ 29.05.2019) απόφασης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα αυτοκίνητα οχήματα και τις μοτοσικλέτες