Νέα & Ανακοινώσεις

Τροποποίηση της αριθ. Δ.1537/830/7-11-2000 ΕΔΥΟ, με την οποία κοινοποιήθηκε η αριθ. Δ.257/139/23-02-2000 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών περί καθορισμού Δελτίου Κίνησης (Transit Log) (Β΄378 και 426)