Νέα & Ανακοινώσεις

Σεμινάριο Ελεγκτικών Εργαλείων Πληροφορικής

Την 3η και 4η Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας μας, Λ. Κηφισίας 22 στο Μαρούσι, σεμινάριο συνολικής διάρκειας 16 ωρών με θέματα «Introductory TrainingCaseWare Working Papers and Financial Statements Template» και «CaseWare Audit InternationalStreamline your Audit Engagements». Το σεμινάριο παρακολούθησε όλο το ελεγκτικό προσωπικό της εταιρείας μας καθώς και ελεγκτικό προσωπικό της ελεγκτικής εταιρείας «ΟLΥΜPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.».