Νέα & Ανακοινώσεις

Ρύθμιση Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών, ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικών καταστροφών, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων α) Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, β) Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, γ) Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος